Anunțuri August 2017
CCTB in august 14 2017

Anunțuri August 2017

DESCRIEREA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS Conform cerintelor H.G. 286/2011 - Dansator

C CCTB
Concurs de proiecte de management pentru  Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”
CCTB in martie 3 2017

Concurs de proiecte de management pentru  Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”

Consiliul Judetean Constanța organizează, la sediul său din Bd. Tomis nr.51, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

C CCTB