Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”


Site web www.centruljeanconstantin.ro

Fostul cinematograf Republica, al doilea ca mărime din țară, reabilitat și modernizat cu fonduri europene, transformându-se în Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin„.
Proiect: UAT – Județul Constanța derulat, în calitate de beneficiar, în perioada 01.04.2013-01.11.2016 proiectul cu titlul „Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret” Cod SMIS 40038 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013,

Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare. Obiectivele specifice ale proiectului le-au reprezentat reabilitarea şi modernizarea clădirii fostului „Cinematograf Republica” precum şi dotarea/echiparea imobilului nou realizat cu mobilier adecvat spațiilor propuse şi echipamente. 
Beneficiar proiect: Consiliul Județean Constanța  Administrator imobil: Centrul Cultural Județean Constanța ”Teodor T. Burada” – drept dobândit prin HCJ 133 în 27.04.2018  Obiectivele specifice ale proiectului le-au reprezentat reabilitarea şi modernizarea clădirii fostului  „Cinematograf Republica” precum şi dotarea/echiparea imobilului nou realizat cu mobilier adecvat spațiilor  propuse şi echipamente. 

Conform contractului de finanțare: în cadrul imobilului se vor organiza in principal în weekenduri, dar și cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente, proiecții de film, spectacole,  parade de moda, etc, ca un rezultat al activităților derulate în cadrul centrului. Spectatorii interesați vor plăti bilet de intrare. Banii rezultați din vânzarea de bilete vor fi destinați acoperirii costurilor generate de organizarea de evenimente, realizarea de proiecții cinematografice, achiziția de recuzita, materiale, consumabile, filme educaționale, documentare, necesare desfășurării curente a activității în cadrul centrului.