Despre Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada"


Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, este o instituție publică de cultură ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, potrivit Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte și Ordonanței de Urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Prin urmare, activitatea instituției se desfășoară pe mai multe domenii, după cum urmează:

  • Secția Cultural Educativă – Școala Populară de Arte și Meserii; Universitatea Populară – secție ce întreține mișcarea culturală și dezvoltă cursanților afinități față de actul artistic, stimulând autoeducația la orice vârstă și de orice condiție socio-profesională.
  • Secția „Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâulețul” – Promovare Cultură Tradițională, ce are ca obiective conservarea și cultivarea specificului local sau zonal, cultivarea valorilor și autenticității creației populare și transmiterea lor generațiilor următoare, editarea de carte, publicații, potrivit obiectului de activitate, realizarea de spectacole cu caracter folcloric, literar muzical, în sensul conservării tradițiilor și valorilor perene, etc.;
  • Serviciul Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și Exploatare a Filmelor, desfășoară activități și proiecte cinematografice.

Experienţă

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, urmărește ridicarea nivelului de cultură, asigurarea unei educații adecvate pentru copii, tineri, adulți. Ne dorim să transmitem criteriile principale prin care cursanții să poată proteja patrimoniul cultural și de a-l forma în perspectiva educației permanente.

 

Obiective

Printre obiectivele noastre se regăsesc:
– conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice ale comunității pe raza județului Constanța, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

– păstrarea și cultivarea specificului zonal sau local;
– stimularea creativității și talentului;
– revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor specifice zonei în raza căreia funcționează, precum și susținerea celor care le practică;
– cultivarea valorilor și autenticității creației populare și transmiterea lor generațiilor următoare.
– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;
– editarea de carte, publicații, materiale informative și promoționale potrivit obiectului de activitate;
– realizarea de spectacole model cu caracter folcloric, literar-muzical, în sensul conservării tradițiilor și valorilor perene, apărării lor împotriva tendințelor de poluare și degradare;

– Realizarea expozițiilor de pictură și grafică, cu participarea cursanților din cadrul instituției;

-realizarea de recitaluri de muzică ușoară, instrumente, artele spectacolului (actorie, dans, balet);

Calitate

Profesorii Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, întrețin mișcarea culturală și dezvoltă cursanților afinități față de actul artistic, stimulând autoeducația și autoinstruirea la orice vârstă și orice condiție socio-profesională. Ca o mențiune specială, trebuie adăugat faptul că Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, își stabilește o prioritate în a se adresa – prin programele sale – populației tinere, un segment țintă care accede din ce în ce mai greu la cultura de calitate.