Anunț organizarea unei licitații pentru atribuirea contractului de servicii de filmare a Festivalului Național de Muzică Ușoară ,,Mamaia” – ediția 2023

Publicat în august 11 2023
CCTB


Centrul Cultural Județean Constanța ”Teodor T. Burada” anunță organizarea unei licitații pentru atribuirea contractului de servicii de filmare a Festivalului Național de Muzică Ușoară ,,Mamaia” – ediția 2023, în condițiile procedurii proprii, pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.98/2016.

Documente

Anunț

Caiet de sarcini

Clauze contractuale

Formulare

Instrucțiuni pentru ofertanți