Proiectul cultural „Arderi experimentale/Arderi arhaice”, la a VIII-a ediție 17 - 19 mai 2024

Publicat în mai 15 2024
CCTB


Cursanții clasei de ceramică din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Secția Cultural-Educativă, catedra de Arte Vizuale, vor participa, în perioada 17 - 19 mai 2024, în spațiul Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Constanța Unu, la activitățile din cadrul proiectului cultural „Arderi experimentale/arderi arhaice”, ediția a VIII-a. Acest workshop-experiment este deja unul cu tradiție în spațiul cultural dobrogean, fiind inițiat de Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Constanța Unu.

            La fel ca și în anii precedenți, când s-a bucurat de un succes deosebit atât în rândurile cursanților clasei de ceramică, cât și ale publicului din categorii de vârstă diferite, proiectul „Arderi experimentale/arderi arhaice” se va desfășura sub coordonarea artistului plastic dr. Florentin Marian Sîrbu, profesor în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Secția Cultural-Educativă, catedra de Arte Vizuale.

Acest proiect inedit urmărește reconstituirea fluxului tehnologic (construcție, decor, ardere, pastă ceramică) al unei arderi a vaselor din lut, într-un cuptor vertical. Printre obiectivele specifice se numără conservarea și promovarea valorilor culturale, descoperirea și îndrumarea tinerelor talente spre studiul intensiv al arderilor arhaice, stimularea potențialului creativ al artiștilor, precum și educarea publicului în spiritul dragostei față de artă, în general.

Referitor la procesul de reconstituire a unei arderi, coordonatorul proiectului, dr. Florentin Marian Sîrbu, precizează că scopul este cel de obținere a unei arderi oxidante, folosind un cuptor cu vatră dispusă vertical. Cuptoarele prezintă o serie de avantaje spre deosebire de vatra simplă, concretizate prin reducerea efectelor condiţiilor atmosferice, posibilitatea obţinerii unei temperaturi înalte şi menţinerea ei o perioadă mai îndelungată, urmată de o răcire lentă, care are ca rezultat o mărire a calităţii ceramicii. Un pas important în evoluţia meşteşugului ceramic îl constituie momentul când olarii au observat că, în funcţie de modul cum se conduce o ardere, vasele obţinute pot avea nuanţe diferite, prin aceasta realizându-se cele două tipuri de ardere (oxidantă şi reducătoare), care au ca finalitate doar un aspect diferit al vaselor, fără afectarea calităţii acestora. În vederea arderii, participanții vor confecționa cu mâinile, din gresie (argilă, nisip, silicat de sodiu și șamot din șist de suprafață – Cariera Medgidia, Gherghina, Cobadin și Măcin), vase de diferite dimensiuni.

Lucrările realizate în cadrul proiectului cultural „Arderi experimentale/arderi arhaice”, ediția a VIII-a, vor constitui o expoziție inedită, care va avea loc, ulterior, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.