"O căletorie în Dobrogia" - Teodor T. Burada     Volumul „O căletorie în Dobrogia” scris de Teodor T. Burada, a fost reeditat în anul 2014 ca parte a activității curente a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

„Scopul căletoriei ce am făcut în Dobrogia, a fost mai mult a studia credințele, datinile și obiceiurile Romănilor ce locuesc acolo, înconjurați de atăte elemente străine, și a aduna poesiile lor populare, singura avuție intelectuală ce posed; inainte insă de a vorbi despre aceasta, vom da in puține cuvinte intformațiuni despre starea actuală a acestei țeri, care odinioară a fost sătpânită de Romăni, și care astăzi a ajuns earăș in posesiunea noastră. Căletorind prin interiorul Dobrogiei și mai ales in districtul  Chiustendje, am remas pătruns de jale, vezând
Calamitățile și pustierile făcute de ultimul resboiu; orașe distruse, sate intregi nimicite cu desăvârșire, incăt abia se mai cunoaște că prin acele locuri a locuit oameni; petrele cimitirelor mai dovedesc ăncă căletorului că in apropierea lor a fost cândva așezări  omenețti. Cea mai mare parte din locuitori sunt reduși la miseria cea mai de pe urmă, totul le lipsește, până și hrana de toate zilele.” TEODOR T. BURADA.