Anunț privind comunicarea rezultatelor examenelor de admitere

Publicat în septembrie 8 2023
CCTB


În atenția candidaților la testare/tutorilor legali ai acestora, pentru comunicarea rezultatelor testării, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0241619293 în datele de 28.09.2023 orele 09:00 - 15:00 și 29.09.2023 orele 09:00 - 13:00.

Anunț comunicare rezultate